Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Pedagogik, service och miljö på akademiska bibliotek: Start

En guide för omvärldsbevakning. Sammanställd av biblioteken vid Lunds universitet.

Vad är PSM?

I LUB:s organisation finns tre strategiska grupper som ska driva strategiska frågor inom sina respektive fokusområden. Den strategiska gruppen för pedagogik, service och miljö har bl a ansvar för frågor som informationskompetens, servicenivå och biblioteksmiljön. Gruppen har medlemmar från UB och fakultetsbiblioteken. Sammankallande i gruppen är Catarina Carlsson, Juridiska fakultetens bibliotek. Kontakta gärna sammankallande om du har frågor kring PSM eller om Omvärldsbevakningsguiden, mejl: catarina.carlsson@jur.lu.se

Hej & välkommen!

Välkommen till guiden för omvärldsbevakning inom pedagogik, service och miljö. Denna guide är sammanställd av biblioteken vid Lunds universitet och ägs av Strategigruppen för pedagogik, service och miljö (PSM).  Guiden innehåller bland annat länkar till bloggar, forskningspublikationer, twitterflöden, artikelflöden och mycket annat. Lämna gärna förslag i förslagslådan om du saknar något inom dessa ämnen.

Om du som använder denna LibGuide vill kopiera eller länka till någon box eller något innehåll så kontakta gärna sammankallande i strategigruppen PSM.