Skip to main content
Lund University

eBooks @ Lund University Libraries: Text and Data Mining (TDM)


Information om Text- och datautvinning (TDM)

Även om förlagen oftast tillåter icke-kommersiell Text- och datautvinning (TDM) av licensierade e-resurser (resurser som Lunds universitet betalar för) bör man kontakta förlaget innan projektet påbörjas för att undvika att förlagets tekniska säkerhetsanordningar triggas. I annat fall kan det innebära att LU förlorar online access till e-resursen i fråga när våra IP adresser spärras från åtkomst till förlagets webbsidor. Som anställd eller studerande vid Lunds universitet har du även själv ett ansvar att se till att något sådant inte inträffar.

VO E-media vill påminna om att det är viktigt att biblioteken informerar sina studenter och forskare om detta, och att man också kontaktar dem om man får kännedom om ett TDM-projekt på sin fakultet. Information om TDM för respektive förlag finns även i många av posterna under Publishers.

Om du är osäker på vem hos förlaget du ska kontakta, hör av dig till VO E-media så hjälper vi till att förmedla kontakt, emedia@ub.lu.se


Information about Text and Data Mining (TDM)

Even if publishers in most cases allow non-commercial Text and Data Mining (TDM) of licensed e-resources (resourses paid for by Lund University) you should contact the publisher before the project begins to avoid that it triggers any technical security device the publisher use. Otherwise this may cause Lund University to loose online access to the e-resource in question when our IP addresses are blocked from the publishers web sites. As an employee or student at Lund University you have a personal responsibility to make sure that this does not happen.

The Section of E-resources would like to remind you that it is important that the libraries inform their students and staff about this, and that you also contact them in case you hear of a TDM project at your faculty. Information about TDM for each publisher is also available in many of the records under Publishers.

If you don't know whom to contact at the publisher, please contact the Section of E-resources and we will help you, emedia@ub.lu.se