Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Biblioteksguide för fysik- och astronomistudenter på grundnivå: Akademisk hederlighet

Snabba sätt att söka kvalitetsgranskad information, tips om hur du skriver vetenskapligt samt information om vad akademisk hederlighet är.

Upphovsrätt på universitet och högskolor

Upphovsrätt

Vad är upphovsrätt?
Upphovsrätten består av två rätter.
- den ideella rätten: Författaren har rätt att bli förknippad med sitt verk. Den rätten kan inte avtalas bort. Du är alltid skyldig att, när man citerar någon, återger ett fotografi etc, ange vem som är den ursprungliga upphovsmannen.

- den ekonomiska rätten: Upphovsmannen har rätt att förfoga över sitt verk ur ekonomisk synvinkel. Denna rätt kan avtalas bort, t.ex. kan en författare sälja sin rätt till ett förlag. För att upphovsrätten ska tillämpas måste det, med en juridisk term, finnas en viss verkshöjd.

Fotografi
För att lägga ut ett fotografi som någon annan har tagit måste du ha fotografens tillstånd. Om det är en porträttbild måste du också ha tillstånd från den som porträtteras på bilden. För proffsbilder gäller upphovsrätten i 70 år efter fotografens död och för amatörbilder gäller 50 år. Kom ihåg att bilder och foton av konstverk räknas hit.

Tabeller och diagram
Om du hämtar tabeller eller diagram från någon annans publikation (bok, artikel, m.m.) måste du ange källa. Källan ska anges i direkt anslutning till respektive bild samt i referenslistan.

Bilder och upphovsrätt

Ordbild genererad från Wordle.net

Göran Bexell om akademisk hederlighet

Göran Bexell är professor vid Lunds universitet och var tidigare rektor för universitetet.

Lunds universitets riktlinjer gällande plagiering

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet. (2012-12-13)

Urkund

URKUND är ett praktiskt hjälpmedel i plagiatkontroll och intygar äktheten av professionella texter.

URKUND kontrollerar automatiskt texter mot Internet, arkiv och databaser samt rapporterar eventuella likheter..

Följ dessa steg för att använda URKUND:

1. Du kommer att få en URKUND-mejladress från din lärare.

2. Du skickar din uppsats eller projekt som en fil till mejladressen.

3. Du kommer att få ett meddelande från din lärare om resultatet.

Mer information om hur du undviker plagiering finns att läsa i studentens handbok URKUND.

Övningar kring akademisk hederlighet