Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Guide för distansstuderande på Juridska fakultetens nätkurser: Kontakt & Service

Inköpsförslag

För varje ämnesområde finns en kontaktbibliotekarie. Har du önskemål på
litteratur som ska köpas in kontaktar du kontaktbibliotekarien för
området, eller skickar ett mail till biblioteket: jurbibl@jur.lu.se

 

Låna

Läs mer om bibliotekets låneregler på bibliotekets hemsida om Låna.

Åtkomst till licensierat material

Många av våra databaser är licenserade och du kommer åt dem med STiL, ditt studentkonto.

Subject Guide

Gunilla Wiklund's picture
Gunilla Wiklund
Kontakt:
gunilla.wiklund@jur.lu.se
046-2221085