Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

T3 - Juristprogrammet: Civilrättens sociala dimension: Lässtöd

Information om lässtöd

Om du är student på Juridicum och har någon form av funktionsvariation, till exempel dyslexi, synskada, ADHD eller annat funktionshinder kan du få lässtöd.

Lässtödet innebär att du får hjälp att få tillgång till anpassad obligatorisk kurslitteratur i format som passar dig. Det kan vara i form av talböcker, inläsningar av kurskompendier eller inscanningar och textbearbetningar av tryckta så kallade "hand outs" eller kurskompendier. Biblioteket förmedlar nyinläsningar av kursböcker via MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), inläsningar av kurskompendier via lektörer vid Lunds universitet och inscanning och textbearbetningar av kurskompendier och "hand outs".

Om det är första gången du behöver anpassad litteratur på Juridicum ber vi dig att komma för ett personligt möte med bibliotekarie Vladimir Kosjerina, han sitter på 2:a vån i biblioteket. Han informerar dig om vilket stöd du kan få och visar dig programmen på den speciella lässtödsdator som står till förfogande i grupprummet Lagerlöf & Leman.

Var hittar jag mer info och viktiga länkar?

På bibliotekets hemsida om lässtöd hittar du mer information och viktiga länkar om lässtöd.

Program på lässtödsdatorn i Lageröf & Leman

Speciell programvara på den lässtödsdator som står till förfogande i grupprummet Lagerlöf & Leman:

  • Wordfinder Language Solution (Wordfinder 10, Wordfinder Easy Reader, Wordfinder Grammatik)
  • ZoomText 9.1
  • TextView
  • Acapela Group (Infovox Desktop 2.2)
  • Stava Rex
  • SpellRight
  • Voxit Budgie Pro (Voxit Budgie Pro, Budgie Pro Manager)