Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Examensarbete T10 läkarprogrammet: Statistik

Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här hittar du resurser och tips för informationssökning, referenshantering och publicering.

Program

Lunds universitet har licens för statistikprogrammet SPSS som finns att få tag på via Studentportalen. Vill man använda statistikprogrammet R så finns det att ladda ner gratis från nätet.

Repetera statistik

För mer repetition, se kursmaterial från termin 5.

SPSS

Webbaserad interaktiv introduktionsguide på ca 15 minuter från Manchester University. Den visar SPSS:s huvudfunktioner och gränssnitt, som du kan använda för att generera rapporter, diagram, deskriptiv statistik och analys.

SPSS tutorials

Spellista på 9 videor från Specialist Library Support 2019.

  1. Nominal data in SPSS (3:23 min)
  2. Ordinal data in SPSS (3:07 min)
  3. SPSS interface viewer (1:59 min)
  4. Scale data in SPSS (2:08 min)
  5. SPSS interface: data editor (1:02 min)
  6. Variable view in SPSS (2:56 min)
  7. Edit charts in SPSS (2:10 min)
  8. Opening non SPSS files (2:41 min)
  9. Open a data set i SPSS (0:30 min)

Boktips statistik och epidemiologi

Boktips SPSS

Boktips R