Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Examensarbete T10 läkarprogrammet: Skriva & publicera

Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här hittar du resurser och tips för informationssökning, referenshantering och publicering.

Att publicera i en tidskrift

Ska du skicka ditt examensarbete i form av en artikel till en tidskrift?

Att skriva ett examensarbete och en artikel är två olika saker. Du behöver alltid bearbeta ditt manuskript och följa de instruktioner som tidskriften har.

Kom igång med skrivandet- vad ska man tänka på?

Boktips!

Att utforma manuskriptet korrekt
Denna sida samlar instruktioner för de flesta medicinska tidskrifter, vad gäller textens utformning och hur referenser, tabeller, figurer med mera.

Mer kan du även läsa om internationella generella krav och villkor här.

Öka chansen att bli publicerad

Uppsatspublicering i LUP

Studentuppsatser kan läggas in i LUP Student Papers.

OBS! Ska du publicera i en tidskrift?

Då ska du inte publicera din uppsats i LUP Student Papers direkt utan vänta med det.

Uppsatsen kan eventuellt läggas in i efterhand, efter att en artikel blivit publicerad i en tidskrift.

Att skriva på engelska

Om du inte har engelska som modersmål kan du ha nytta av rättstavningsprogrammet SpellRight. Programmet rättar inte bara stavfel, utan kontrollerar även grammatiken utifrån "vanliga fel" som många gör.

Ladda ner SpellRight

Du hämtar programmen via Databaser A-Z. Där finns länk och inloggningsuppgifter till leverantörens plattform. Eftersom vår licens enbart gäller studenter och anställda vid Lunds universitet måste du logga in med antingen Lucat (anställda) eller studentinlogg för att komma åt inloggningsuppgifterna.

SpellRight

Några boktips

Studieverkstaden vid Lunds universitet

Studieverkstaden är en central enhet vid Lunds universitet som har individuell handledning, föreläsningar och workshoppar i studieteknik och akademiskt skrivande. När de arrangerar aktiviteter så annonseras de  på Studieverkstadens webbsida.

Boka tid med Studieverkstaden.