Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Examensarbete T10 läkarprogrammet: Referenshantering

Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här hittar du resurser och tips för informationssökning, referenshantering och publicering.

Allmänt om referenshantering

Den vanligaste referensstilen inom medicin är Vancouver. Skriver du ditt arbete inom medicinsk humaniora så ska du däremot använda Oxford.

Använd manualer som stöd för dina referenser, oavsett om du skriver dem manuellt eller om du använder ett referenshanteringsprogram.

Referenshanteringsprogram

Vad är referenshanteringsprogram?

Referenshanteringprogrammen använder du för att samla och organisera referenser. Du kan importera referensdata från databaser, bibliotekskataloger eller själv lägga till manuellt. Bibliotek & IKT ger stöd i referenshanteringsprogrammet EndNote. EndNote installerar du på din egen dator.

Ladda ner EndNote

EndNote 20 finnas att ladda ner här: https://program.ldc.lu.se/ (obs, kräver uppkoppling mot Eduroam på universitetet eller VPN när du är hemma - se student.lu.se för information om hur du får tag på VPN)

När du ska ladda ner programmet så ska du välja den som heter EndNote 20.

Övriga program

  • EndNote 20 är kompatibelt med Word som går att få tag på via Studentportalen
  • Använd Mozilla Firefox eller Chrome som webbläsare vid export av referenser

Instruktionsmanualer till EndNote

EndNote fungerar bäst vid individuellt arbete. EndNotes webbplats kan du hitta mer information och få tips.

EndNote onlinekurs- instruktionsvideor

 

Instruktionsvideor (onlinekurs) i Canvas för EndNote 20.

Logga in med studentkonto för att registrera dig för kursen.

Referera manuellt

(0:52 min). Till dig som inte vill använda ett referenshanteringsprogram och skriver referenser manuellt så går det att få fram referenser enligt Vancouver i PubMed.