Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Examensarbete T10 läkarprogrammet: Databaser & andra källor

Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här hittar du resurser och tips för informationssökning, referenshantering och publicering.

Åtkomst till våra databaser och artiklar

För åtkomst hemifrån till de databaser som Lunds universitet betalar för gå via databaslistan. Titta efter i databaserna. Klicka på den så görs en automatisk sökning bland våra prenumerationer.

Informationskällor

Kliniska och etiska prövningar

Böcker och avhandlingar

Bibliotekskataloger- här hittar du böcker och annat tryckt material

  • LUBcat - bibliotekskatalog för Lunds universitet
  • Libris - nationell bibliotekskatalog
  • SwePub - avhandlingar publicerade vid svenska lärosäten
  • Böcker du hittar som inte finns vid Lunds universitet, kan du kostnadsfritt beställa. Beställ fjärrlån här.

Andra källor

Statistik kan du hitta via SCB såväl som statliga, kommunala eller regionala webbplatser.
Folkhälsostatistik och internationell statistik finns via bland annat WHO.

Hitta sökord

svensk-engelsk mesh

Svensk-engelska MeSH hjälper dig att hitta medicinska ämnesord.

PubMed

PubMed är en av de största medicinska databaserna.
I PubMed finns videos och tutorials kring funktionerna.

Embase

Embase är jämte PubMed en av de största medicinska databaserna. Har du en läkemedelsrelaterad frågeställning är Embase en bra källa.

Medicinsk humaniora

För dig som skriver uppsats inom Medical humanities/ medicinsk  humaniora finns andra källor till litteratur.

Det främsta tipset är databasen MLA. Ämnesordlistan heter MLA Thesaurus.

Näsa tips är databasen Humanities. Där heter ämnesordlistan Thesaurus.

Inom humaniora är det vanligast att forskning är publicerad i böcker istället för i artiklar. Testa att söka på böcker i Libris. Det går att göra fjärrlån, d.v.s. att vi lånar böcker från andra bibliotek, vilket är kostnadsfritt när det sker inom Sverige. Det går att göra en utökad sökning och söka på svenska ämnesord i fältet ämne. Det går att filtrera träffarna på bibliotek för att se om det finns några titlar på Lunds universitet.

Cochrane

Cochrane Library är en databas över systematiska översikter. Här hittar du jämförelser och utvärderingar av olika behandlingsmetoder, diagnostik mm.

Web of Science

Web of Science är en databas där du hittar citeringsstatistik och citeringsdata. Du kan se hur många gånger en viss artikel eller författare blivit citerad. Vill du se citeringsdata för en eller flera tidskrifter (impact factor) kan du istället använda databasen Journal Citation Reports.

Via databaslistan Medicine & Health eller genom att söka i bokstavsordning hittar du databaserna.

Bilddatabaser

Hitta bilder som du får använda i ditt vetenskapliga projektarbete.

Databas med bilder och animationer över anatomi och fysiologi. Materialet får användas för t ex powerrpointpresentationer.

ClinicalKey Student
Databas med både e-böcker, bilder och videos.

Bilderna i Britannica får ej användas i kommerisellt syfte, men får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Referensen får du fram genom att klicka på "Cite" vid varje bild.

Fransk bilddatabank där det är tillåtet att använda och bearbeta bilderna till t. ex. powerpointpresentationer och vetenskapliga publikationer. De ligger under en Creative Commons-licens vars villkor man behöver följa vid användning av bilderna.