Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Examensarbete T10 läkarprogrammet: Granska artiklar

Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här hittar du resurser och tips för informationssökning, referenshantering och publicering.

Att kritiskt granska artiklar

När du gör en kvalitetsgranskning av artiklar är bedömning av risk för bias en central del. Det finns flera olika mallar från SBU som kan vara till nytta om du ska titta på interventionsstudier. Nästa steg är evidensgradering.

Bild från SBU.

Mallar för bedömning av risk för bias/kvalitetsgranskning utifrån studiedesign

Du kan även använda dig av mallar fårn EQUATOR Network som bygger på rapporteringsstandard för olika studiedesign.

EQUATOR Network

GRADE-systemet för bedömning av artiklar

GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) är en metod som används av SBU för att granska och värdera kvaliteten på vetenskapliga artiklar.

undefined

Här kan du läsa mer om GRADE och hur man kan arbeta med metoden: