Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Examensarbete T10 läkarprogrammet: Granska artiklar

Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här hittar du resurser och tips för informationssökning, referenshantering och publicering.

Böcker om artikelgranskning

Att kritiskt granska artiklar

För att kunna granska artiklar på ett strukturerat och objektivt sätt kan det vara bra att ta hjälp av bedömningsmallar. Det finns flera olika mallar från SBU. Utifrån studiedesign går det att evidensgradera artiklarna.

Bild från SBU.

GRADE-systemet för bedömning av artiklar

GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) är en metod som används av SBU för att granska och värdera kvaliteten på vetenskapliga artiklar.

undefined

Här kan du läsa mer om GRADE och hur man kan arbeta med metoden: