Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Examensarbete T10 läkarprogrammet: Systematisk informationssökning

Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här hittar du resurser och tips för informationssökning, referenshantering och publicering.

Välkommen

Den här guiden samlar tips, råd och verktyg för din strukturerade informationssökning under examensarbetet.
Här hittar du bland annat länkar till databaser, tips för kritisk granskning av litteratur och guider för referenshantering.

Stöd i informationssökning och referenshantering

Under kursen finns frivilliga tillfällen för teoretisk och praktisk genomgång av strukturerad informationssökning. Du ser på kursens webbplats när dessa äger rum. Fristående kurser i referenshanteringsprogram erbjuds alla studenter.

Boka en bibliotekarie

Har du behov av mer handledning, utöver det som erbjuds schemalagt, kan du boka en timmas handledning här:

Kontakt

Har du frågor om informationssökning eller referenshantering? Har du tips på resurser du tycker passar i denna guide?

Hör av dig till Maria Björklund:

Maria.Bjorklund@med.lu.se

Du kan även skicka din fråga till biblioteket:

Schema

Schema för HT21 finns i Moodle

Där ser du vilka schemalagda tillfällen som finns för stöd i att söka och värdera litteratur, samt referenshantering.

Ny guide i evidensbaserad medicin!

Evidensbaserad  medicin introduktionsguide