Skip to Main Content
Lund University

Vetenskapligt projektarbete T5 läkarprogrammet: Kursbibliotek

Guiden riktar sig till dig som gör ett vetenskapligt projektarbete på läkarprogrammet. Här finns tips och resurser för informationssökning och referenshantering.

Välkommen

Den här guiden samlar tips, råd och verktyg för din strukturerade informationssökning under det vetenskapliga projektarbetet. Här hittar du bland annat länkar till databaser, tips för kritisk granskning av litteratur och guider för referenshantering. Du hittar också extra fördjupningsmaterial om upphovsrätt, forskningsetik, statistik och epidemiologi. 

Övrig kursinformation, föreläsningar m.m. finns på Canvas.

Undervisning

Under kursen finns schemalagda tillfällen för teoretisk och praktisk genomgång av informationssökning. Du ser i schemat när dessa äger rum.

Handledning och frågor
Behöver du utöver de schemalagda tillfällena mer hjälp, kan du få handledning genom bibliotekets bokningstjänst.

Har du en enklare fråga så skicka den gärna till Fråga fakultetens bibliotek så får du svar via e-post.

Boka en bibliotekarie

Vetenskapligt förhållningssätt

Denna bok täcker många av områdena som berörs i kursen Vetenskaplig teori och tillämpning. Du kan låna boken i biblioteket.

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen- bokomslag

Kontakt

Har du frågor om informationssökning eller referenshantering? Har du tips på resurser du tycker passar i denna guide?

Hör av dig till Maria Björklund:

Maria.Bjorklund@med.lu.se

Evidensbaserad medicin- en digital guide