Skip to main content
Lund University

Examensarbete T5 läkarprogrammet: Kursbibliotek

Guiden riktar sig till dig som skriver examensarbete på läkarprogrammet. Här finns tips och resurser för informationssökning och referenhantering.

Välkommen

Den här guiden samlar tips, råd och verktyg för din strukturerade informationssökning under examensarbetet. Här hittar du bland annat länkar till databaser, tips för kritisk granskning av litteratur och guider för referenshantering. Du hittar också extra fördjupningsmaterial om upphovsrätt, forskningsetik, statistik och epidemiologi. 

Övrig kursinformation, föreläsningar m.m. finns på Moodle.

Undervisning

Under kursen finns schemalagda tillfällen för teoretisk och praktisk genomgång av strukturerad informationssökning. Du ser i schemat när dessa äger rum.

Handledning
Behöver du utöver de schemaldagda tillfällena mer hjälp, kan du få handledning genom bibliotekets bokningstjänst.

Vetenskapligt förhållningssätt

Denna bok täcker många av områdena som berörs i kursen Examensarbete I. Du kan låna boken i biblioteket. Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen

Kontakt

Har du frågor om informationssökning eller referenshantering? Har du tips på resurser du tycker passar i denna guide?

Hör av dig till Maria Björklund eller Ramona Mattisson:

Maria.Bjorklund@med.lu.se

Ramona.Mattisson@med.lu.se

Du kan även skicka din fråga till biblioteket: