Evidensbaserad praktisk farmakoterapi, kurs 7,5 hp BOF läkarprogrammet T11