Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Kinesiska: KINM14 - Masterkurs

Om kursen

Utvecklingen i Kina sedan 1900-talets mitt innehåller otaliga exempel på vikten av att vara informerad om faktiska förhållanden och farorna med att agera utifrån en skev eller bristfällig kunskap om omvärlden. Framgångsrika aktörer på Kinas sociala och politiska arenor insåg tidigt värdet av pålitlig information och har ofta uttalat sig om hur man kommer i besittning av den och därefter går till väga för att göra bästa möjliga bruk av den. Genom att studera problematiserande primärkällor på detta tema får vi intressanta inblickar i hur den inhemska informationshanterings-processen har utvecklats i Folkrepubliken Kina och inom det statsbärande kommunistpartiet.

Kursen KINM14 "Ingen undersökning, ingen rätt att tala": kinesisk offentlig informationshantering ges normalt på vårterminen och ligger inom huvudområdet språk och språkvetenskap/kinesiska. Den är valbar för inriktningen Kinesiska i mastersprogrammet Språk och språkvetenskap men kan även läsas som fristående kurs och då ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Undervisningen ges i form av kontextualiserad närläsning av texter, seminarier, handledning samt enskilda övningar. På denna sida finner du information om seminarieupplägg, texter som läses och frågor som behandlas inom ramen för kursen under vårterminen 2016.

Om seminarierna

Här finner du detaljerade anvisningar som hänför sig till vart och ett av vårens (2016) seminarier – till texterna som läses och frågeställningarna som tas upp. Med anvisningarna följer även relevanta länkar till URL resp. dokument i PDF-format.

Tillfällig (till seminarium 6 april 2016) (content deleted on 18 March)

If you do not read/speak Swedish…

….do not despair! The course KINM14 “No Investigation, No Right to Speak” is not really given in Swedish and seminars are conducted in a confusion of languages that, in addition to Chinese, includes English. As you will see, the seminar-guides on the left (PDF-documents containing detailed and up-to-date [2016] information about readings, topics, and more) are entirely in English.

If professionally or as a graduate student you expect to work with Chinese language sources that are products of information gathering activity by Chinese state and Communist Party agencies, then this is the course that will help you sharpen your tools of interpretation and understanding and give you a much needed historical perspective. KINM14 is an elective component of the Chinese specialization in the MA program in Language and Linguistics. It is also offered as a free-standing course and can be included as part of a first- or second-cycle degree. Qualified foreign exchange students are particularly welcome!

Subject Guide

Profile Photo
Michael Schoenhals
Kontakt:
Centre for Languages and Literature, Lund University, Sweden