Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Mänskliga rättigheter: Akademisk hederlighet

Vetenskapligt skrivande och akademisk hederlighet

I arbetet med att skriva vetenskapliga texter ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och källor som du har använt dig av.

När du skriver en akademisk text grundar du ditt eget arbete på vad andra författare kommit fram till och du måste vara mycket noga med att skilja ditt eget bidrag från andras. Det gör du genom att använda dig av hänvisningar inne i texten och referenser samlade i en lista på slutet. Om du inte gör detta brister du i vad som brukar kallas den akademiska hederligheten och i värsta fall kan du bli misstänkt för plagiat. Nedan finner du länkar till olika övningar där du kan fördjupa dig i hur man följer den vedertagna praxis och undviker plagiat.

 

  • Refero - Antiplagieringsguiden : Ett webbaserat läromedel gjord av Akademi Sydost som visar hur du kan använda andras texter i din text och på så vis undvika att plagiera. Guiden tar ungefär 30 min. att gå igenom.
  • Urkunds Plagiathandbok (pdf) : Lunds universitet är anslutet till textmatchningsverktyget Urkund. I plagiathandboken ges tydliga exempel på textavsnitt som anses som plagiat.

Akademisk hederlighet

Etik och upphovsrätt

Codex - regler och riktlinjer för forskning
Denna webbplats har till syfte att informera om de etiska riktlinjer och lagar som gäller inom forskningsprocessen.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Forskningsetik - Vetenskapsrådet
Etiska policy dokument och publikationer.

Upphovsrätt i Sverige
Upphovsrättslagen i Sverige.