Skip to main content
Lund University

Middle East Studies: How to Avoide Plagiarism/Antiplagiatguider

 

 

 

 

En vetenskaplig studie är tillförlitlig om den är faktabaserad och när den replikerar tidigare framställda forskningsresultat. Ett akademiskt arbete tar avstamp i ett självständigt och analytiskt tänkande. Plagiat är när du misslyckas citera andra författare eller omskriva / parafrasera någon annans text på ett korrekt sätt. Det finns med andra ord tre slags plagiat:

  • Självplagiering
  • Direktöversättning
  • Parafrasering

Självplagiering: Anta att du tidigare skrivit artiklar på uppdrag av Kulturrådet. Ofta står i avtalet ifall om man får eller inte får använda materialet i annat sammanhang. Om du får använda dina tidigare publicerade material måste du enligt konstens alla regler citera dig själv.

Direktöversättning: Det kan vara problematiskt att läsa text på ett språk men skriva uppsatsen på ett annat språk. Ofta uppstår problem när man ordagrant översätter någon annans text men glömmer att ange den inom citationstecken. Ange därför den översatta texten i ett nytt stycke om den innehåller mer än 30 ord. I annat fall räcker det med citationstecken. Ett gott råd är att "At the note-taking stage" använda anpassade verktyg som hjälper dig att registrera den citerade textens bibliografiska information korrekt. RefWorks Write-N-Cite är ett sådant verktyg. Du hittar mer information om RefWorks via Lunds universitets sökplattform SUMMON>> databases A-Z>> RefWorks

Parafrasering är när man skriver om någon annans text med sina egna ord. Här är det viktigt att komma ihåg att referera till textförfattaren. En misslyckad parafrasering sker när uppsatsskrivarens egna tankegångar biblandas i parafrasen. Din läsare måste kunna urskilja dina resonemang från andras. Man lägger ofta märke till en misslyckad parafrasering genom att granska syntax, startpunkt, struktur, resonemang och slutpunkt i ett större stycke.

Läs avsnitten om paraphrasing, qualifier, common transition words, attributes i The Allyn and Bacon Guide to Writing (ISBN 9780205823147)

URKUND kontrollerar den inmatade uppsatsen gentemot tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och tidigare inskickade uppsatser (Gå igenom exemplen i URKUND.se)