Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Etnologi: Att skriva uppsats

Om att skriva

HT-bibliotekens hemsida har information om att skriva i ett akademiskt sammanhang: 

Vad innebär akademiskt skrivande för mig som student?

Fler resurser

Sage research methods

Sage Research Methods Online (SRMO) är en databas med böcker, kapitel och tidskriftsartiklar om metodik. Du kan söka fram material men även använda "Methods Map" för att bläddra dig fram till resurser om olika metoder.

 

Böcker om forskningsmetodik

Metodböcker

Det finns en mängd litteratur som kan hjälpa dig i uppsatsskrivande, med allt från metodval till språkbruk. På LUX- och SOL-biblioteken har vi särskilda avdelningar bland kurslitteraturen med metodikböcker. Hyllorna är märkta med "Kursbok Metodik".