Skip to main content
Lund University

Etnologi: Sökmotorer

Sökmotorer inriktade på vetenskapligt material

En del av materialet som du får träff på i dessa sökmotorer ligger fritt tillgängligt men långtifrån allt. Mycket av materialet kräver att du t.ex. är inloggad via Lunds universitet för att du ska nå fulltexterna.

Allmänna sökmotorer

Om sökmotorer på fria webben

Vilka söktekniker som fungerar i de olika söktjänsterna varierar. Samma sökteknik kan också fungera på olika sätt i olika söktjänster. Läs därför alltid de hjälptexter som finns till söktjänsterna.

Några tips inför sökning på den fria webben:

  • citationstecken – används ofta för att söka som fras, t.ex. ”social history”
  • använd generellt små bokstäver, eftersom stora bokstäver ibland bara matchar stora bokstäver
  • trunkering – fungerar sällan i tjänster på fria webben
  • url-en – tag bort ändelsen i urlen (Internetadressen) för att komma till hemsidan för den som ansvarar för informationen
  • använd gärna ”Avancerad sökning” om den finns i söktjänsten. Då kan du förfina din sökning och därigenom få en avgränsad mängd relevanta träffar

Arkiv

Web Search Strategies

Tjänster och informationsresurser om sökmotorer