Skip to main content
Lund University

Arkivmaterial: Databaser och resurser på bibliotek

Resurser på Universitetsbiblioteket i Lund

Resurser på Kungliga Biblioteket i Stockholm

Resurser på Lunds stadsbibliotek

Alvin

Alvin

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. I databasen hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat.