Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Socialantropologi: Sökstrategier

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i socialantropologi vid Lunds Universitet

Kombinera sökord - Boolesk söklogik

Det är lätt och logiskt att kombinera sökord med hjälp av orden AND, OR och NOT (OCH, ELLER och INTE på svenska), som även kallas booleska operatorer.

I databaser och sökmaskiner kan man ofta kombinera dessa genom aktiva val, t.ex. i rullmenyer, men de kan också vara underförstådda. Läs mer på resp. hjälpsidor för att få veta mer om hur det fungerar.

Så här fungerar det:

 

Trunkering

Trunkering innebär att man ersätter slutet av ett ord med ett tecken, oftast i form av *, för att söka på allt som börjar med en viss ordstam.

Exempel:

Skriver du sociolog* får du träff på sociologer, sociologernas, sociologiska, sociologiprofessorer med mera.

Kolla respektive databas för att se hur det fungerar just där.

Fras-sökning

Att söka efter en fras innebär att du vill ha vissa specifika ord i en viss specifik ordning. I databaser brukar man markera fraser med " före och efter frasen.

Exempel:

"gängrelaterad brottslighet" ger träffar på just detta begrepp, men inte på orden var för sig eller i andra sammanhang.

"Karl Marx" ger träffar på hela namnet när det står i denna ordning, men inte på bröderna Marx eller andra personer som heter Karl.

Fältsökning

Databaser som EBSCOhost, PsycNet eller LUBsearch är uppbyggda genom att man matar in uppgifter i olika fält. Det finns fält för författare, titel, år, abstract o.s.v. Detta kan man använda sig av när man vill begränsa sin sökning.

Exempel:

Om man söker på Donna Haraway kan man t.ex. välja att söka i fältet författare för att hitta artiklar hon själv har skrivit, i fältet abstract för att hitta artiklar där hon omnämns eller i fältet nyckelord för att hitta artiklar där Donna Haraway är ett huvudämne.

Scopus: Analysverktyget

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Inför uppsatsen

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Sökstrategi

Du kan hitta mycket information men du kan sällan hitta "allt" – det är viktigt att du kan planera och reflektera över sökprocessen.

Innan du börjar är det bra om du har tänkt över dessa frågor:

  • Vad ska du använda informationen till?
  • Vilken typ av material/källa behöver du?
  • I vilka söktjänster kan du hitta lämpligt material/lämpliga källor?
  • Hur söker du fram materialet/källan?
  • Vilka avgränsningar kan du göra?

             

Bild: Webbsida Sök smart, Sundsvalls stadsbibliotek: https://bibliotek.sundsvall.se/web/arena/s%C3%B6ka-smart

Första steget i sökprocessen är alltid din problemformulering.

Uppslagsverk och ämnesordslistor kan vara bra startpunkter för få uppslag till sökord. En del databaser har index eller så kallade tesaurusar där man kan se efter vilka ämnesord som används. Tänk på att även använda synonymer och varianter till sökorden.

Tänk igenom vilka källor, vilken typ av litteratur du letar efter. I ett första skede av materialinsamlingen till ett större arbete är avhandlingar, uppsatser och referensverk bra utgångspunkter för att läsa in sig på ett ämnesområde. Referensverk, dvs ämnesspecifika uppslagsverk och handbooks är väldigt bra att utgå ifrån om man vill ha överblick av ett specifikt forskningsområde. Här finns sammanfattande artiklar om forskningen inom en viss fråga och användbara referenser till material.

I det fjärde steget i sökprocessen, gäller det att du bekantar dig med de vanligaste sökteknikerna. De flesta söktjänsterna har hjälpsidor där det förklaras vilka söktekniker som fungerar där och hur de kan användas. Vanliga söktekniker är trunkering, boolesk söklogik samt frassökning.

Sökprocessen är sällan rak eller enkel, kanske kan du behöva justera dina sökord allteftersom du gör dina sökningar. Kom ihåg att dokumentera dina sökningar, sökord och resultat.