Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Socialt arbete: Källor

Vetenskapliga och andra tidskrifter

IMR(a)D

Många vetenskapliga artiklar hamnar inom kategorin originalartiklar, dessa känner du snabbt igen på textens struktur som i princip alltid innehåller dessa rubriker:

  • Introduktion (Varför?)
  • Metod (Hur?)
  • Analys (beroende på använd forskningsmetod finns ibland en egen rubrik för hur studiens empiri analyserats)
  • Resultat (Vad?)
  • Diskussion (Jaha, och nu då?)

Peer-review eller på svenska Referentgranskning är en granskningsprocess som vetenskapliga tidskrifter använder sig av. Läs mer här om Peer Review och hur du vet om en tidskrift använder sig av förfarandet.