Skip to main content
Lund University

Socialt arbete: Akademiskt skrivande

Att skriva referenser

Referenshanteringsverktyg

Ett referenshanteringsverktyg är ett program som hjälper dig att samla och sortera referenserna du behöver för ditt arbete.

Du kan använda ett sådant verktyg för att infoga referenser i texten när du skriver eller enbart för att lägga till en referenslista på slutet.

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan använda verktygen EndNote och RefWorks (tillgängliga via campuslicens). Det finns också många gratisprogram för referenshantering. För mer information och vägledningar gå till guiden:

AWELU

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.

Akademiskt skrivande

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Vad innebär akademiskt skrivande?

Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Det handlar om att, på en gång självständigt och samtidigt grundat i andras tidigare arbeten, redogöra för hur man löst ett visst problem eller problematiserat en viss fråga. Det handlar också om att göra detta på ett för ämnet överenskommet sätt, vad gäller vilket språk man använder och hur man publicerar sig (t.ex. i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag).

Få mer tips här:

Få hjälp med ditt skrivande

Studieverkstaden erbjuder individuell handledning kring ditt skrivande, vare sig det är paper eller uppsats, samt kortare kurser i studieteknik, akademiskt skrivande och talträning.

Publicera din uppsats

Hitta uppsatser & examensarbeten

Metodlitteratur

Letar du efter metodlitteratur? Här är några tips:

Research Methods & Encyclopedias in Social Sciences är en guide till ett urval av böcker om metoder, forskning och akademiskt skrivande inom samhällsvetenskap. Alla böckerna finns antingen på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek eller som e-bok.

Sage Research Methods  is a database designed to help you create research projects and understand the methods behind them. Here you'll find over 1400 method terms described and about 600 books and encyclopedias on research methods.