Skip to main content
Lund University

Socialt arbete: Home

Vad händer på Socialhögskolan?

Loading ...

Välkommen till ämnesguiden för socialt arbete!

Här finns ingångar till informationsresurser men också tips om sökning, värdering och användning av informationskällorna. Vi har samlat både licensierade och fria resurser. För att komma åt de licensierade resurserna behöver du logga in med ditt LU-konto.

Hör av dig till oss om du har tips på resurser som saknas i ämnesguiden eller andra kommentarer/frågor!

Anna Pettersson, Helsingborg & Maria Lindenmo, Lund

 

Pedagogiskt stöd

Kontakta Studieverkstaden om du vill förbättra din studieteknik, bli bättre på att skriva akademiska texter eller bli säkrare på att tala inför andra.

För studenter med funktionsnedsättning finns Pedagogiskt stöd / Avdelningen Studiestöd och vägledning

Student med lässvårigheter Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Student med lässvårigheter Biblioteket vid Campus Helsingborg

Angränsande ämnesområden

Följ oss på Facebook

This guide in English

For information in English, use the Social Work Subject Guide