Skip to main content
Lund University

Underrättelseanalys: sök- och ämnesguide: Start

Start

Ämnesguider Samhällsvetenskap

Välkommen!

Det här är ämnesguiden för Underrättelseanalys vid Lunds universitet. Den innehåller tips på söktjänster, databaser, hemsidor inom ämnet. Vi har samlat både licensierade och fria resurser. För att logga in på de licensierade resurserna använder du ditt studentkonto (f.d.STIL) eller LU-konto (f.d. LUCAT).

 

 
Som komplement till denna guide kan du hitta fler guider inom samhällsvetenskap via Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek på följande sidor: