Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Första hjälpen till psykisk hälsa - MHFA: Start

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA - Mental Health First Aid)

Välkommen till Första hjälpen till psykisk hälsa!

Varför "Första hjälpen till psykisk hälsa?"

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som någon gång i livet drabbar många och det finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, i klassen, i föreningen och i det offentliga rummet. Om någon av våra vänner faller och slår sig är vi ganska snabba med att ta fram sårtvätt och plåster. Men vad gör vi om en av våra vänner får en panikattack eller visar tecken på depression? 

I utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) lär du dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan agera för att hjälpa personen som är drabbad.

Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: att ge kursdeltagaren kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Första hjälpen till psykisk hälsa är utvecklad i Australien. I Sverige är det NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) som är ansvariga för utbildningen. 

https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

 

Upplägg

Första hjälpen till psykisk hälsa hålls under 12 timmar fördelat på fyra halvdagar. Utbildningen bygger på teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer. På Medicinska fakulteten hålls utbildningen av lärare, kurator och studievägledare som är utbildade instruktörer i metoden.

Del 1

Del 1:1 Psykiska sjukdomar, Första hjälpen till psykisk hälsa

Del 1:2 Depression - tecken, symtom, riskfaktorer och behandlingsmetoder

Del 2

2:1 Depression - Första hjälpens handlingsplan vid depression och självmordsbeteende. Självskadebeteende. Ätstörningar. 

2:2 Ångestsjukdomar - symtom, riskfaktorer och behandlingsmetoder

Del 3

3:1 Ångestsjukdomar - Första hjälpens handlingsplan vid ångestsjukdom, panikattack och traumatiska händelser

3:2 Psykossjukdomar -symtom, riskfaktorer och behandlingsmetoder

Del 4

4:1 Psykossjukdomar - Första hjälpens handlingsplan vid psykossjukdom och våldsamt beteende

4:2 Substansbrukssyndrom - symtom och riskfaktorer, Första hjälpens handlingsplan vid substansrelaterade symtom