Skip to main content
Lund University

Vetenskaplig grundkurs: Informationskompetens: Sökteknik

Lektionsupplägg och övningar för fyra kurstillfällen om att söka och hantera information.

Lektionsupplägg 20/9, 21/9

  • Innehåll, syfte och mål (samtliga moment)
  • Mitt kursbibliotek
  • Informationskompetens
  • Övningar
  • Paus!

Sökprocessen

 

Sökprocessen är sällan rak eller enkel. Informationssökning tar tid. Justera efterhand som arbetet fortskrider!

HTXF04 Vetenskaplig grundkurs (30 HP)