Skip to main content
Lund University

Läs- och skrivstöd: Drop-in om talsyntes och talböcker

Drop-in om talsyntes och talböcker

Drop-in om talsyntes och talböcker
Vägledning och tips om olika sätt att lyssna på din kurslitteratur!

Onsdagen den 20 september kl 13-16
Eden, Paradisgatan 5H, i datorsalen på entréplanet

Karta finns här: www.svet.lu.se/kontakt

 

Har du frågor, kontakta info@ub.lu.se eller 046-222 9190, eller ditt ämnesbibliotek.

Ingen anmälan behövs.

Ta gärna med egen dator!

Välkommen!