Skip to main content
Lund University

Referera Rätt: Skriva

Om

 

När man skriver akademiska texter finns det en hel del att ta i beaktande. Under den här fliken har vi försökt samla resurser som kan ge handledning inför författandet av en uppsats eller ett paper.

Språkråd

Att skriva referenser

AWELU

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.

Boktips