Skip to main content
Lund University

Rättssociologi: Rättskällor

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i rättssociologi vid Lunds Universitet

Juridiska rättsdatabaser

I flera av databaserna hittar du hänvisningar från lag till förarbeten, relaterad rättspraxis och juridisk doktrin.

Författningar, förarbeten & Rättspraxis (fria resurser)

EU-rätten samt Internationell rätt (fria resurser)

Föreläsningsmaterial

Guider