Skip to main content
Lund University

Rättssociologi: Rättskällor

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i rättssociologi vid Lunds Universitet

Juridiska rättsdatabaser

I flera av databaserna hittar du hänvisningar från lagparagraf till relaterade förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin.

Förarbeten, Lagtexter & Rättspraxis (fria resurser)

Dokumenten som produceras under lagstftningsprocessens gång finns tillgängliga på nätet via bland annat riksdagens och regeringens webbplatser.

EU-rätten samt Internationell rätt (fria resurser)

Guider