Skip to main content
Lund University

Rättssociologi: Allmänna söktjänster

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i rättssociologi vid Lunds Universitet

Bibliotekskataloger och söksystem

Att söka artiklar

I LUBsearch och på EBSCOhost kan du välja att begränsa sökningen till vetenskapliga "peer review"-artiklar (läs mer på sidan Vetenskaplig publicering).  I LUBsearch & EBSCOhost kan artiklarna finnas i fulltext på plattformen eller nås via en länk som finns vid varje post.

Vetenskapliga publikationer, några startpunkter

Sökguider

Låna e-böcker

http://www.flickr.com/photos/playfullibrarian/
3420174642/sizes/m/in/photostrea

För mer information om att söka, låna och använda e-böcker se guiden LUBsearch & Elektroniska Resurser: E-böcker

Uppsatser

Letar du metodböcker?

Sage Research Methods Online Ett verktyg med över 1400 ämnes- och begreppsförklaringar inom forskningsmetodik samt 500 uppslagsverk och handböcker.

Research Methods – Social Sciences Böcker inom bl.a. kvantitativ och kvalitativ metod, intervjuer, fokusgrupper, statistik och skrivhandledningar som finns på Sambib.