Skip to main content
Lund University

Biblioteksguide för fysikstudenter: FAFF35 Medicinsk fysik

Subject Guide

Kristina Holmin Verdozzi's picture
Kristina Holmin Verdozzi
Contact:
Tel: +46 (46) 222 33 19

FAFF35 Medicinsk fysik

Förutom länkar till rekommenderad och obligatorisk kurslitteratur hittar du här tips om hur du söker och hittar böcker, tidskriftsartiklar och annan vetenskaplig litteratur.

Du hittar även råd om hur du skriver vetenskapliga texter och citerar andras arbeten och slutligen hur du kan publicera t.ex. ditt examensarbete i LUs databas för studentuppsatser.

Lycka till och fråga gärna oss på biblioteket!

Litteraturtips från din lärare!

Obligatorisk kurslitteratur

Kursinformation