Skip to main content
Lund University

Industriell ekonomi AK MIOA01: Home

Databaser

Alla databaser nås även via A-Z-listan.

Föreläsning

Vad är en vetenskaplig artikel? (av Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek)

Sökspråk

Prova dig fram när du gör din informationssökning. Tänk på att många databaser stödjer olika former av sökmöjligheter. Dessa brukar stödjas av de flesta databaserna:

Trunkering: asterisktecken * eller frågetecken ? används för att hitta ord med varierande ändelser och för att bredda sökningen. exempel: ungdom* söker på ungdomar ungdomlig osv

Maskering: används för att hitta stavningsvarianter (finns dock inte i alla sökverktyg). Exempel: wom?n söker på både woman och women

Fraser: använd citattecken " " för att söka på exakt fras

Boolesk sökning: sökoperatorerna AND OR NOT används för att kombinera olika sökord. på svenska används OCH ELLER INTE

Tesaurus eller ämnesordssökning: Mycket användbart när du vill fokusera på de dokument som handlar om det ämnet du skriver om. Här gäller det att vara påhittig med synomymer för att hitta rätt ämnesord

LUBsearch

http://www.lub.lu.se/fileadmin/images/ebsco_pics/lubsearch_logo.jpg

LUBsearch gives you access to all the electronic resources at the University


Bibliotekslänkar

Länkar till LTH Biblioteken, hur man fjärrlånar, hur kommer man åt databaser hemifrån och annat som behövs som ny student.

Vetenskap, referenser & källkritik