Skip to main content
Lund University

Arbetsgruppen för kompetensutveckling: Om arbetsgruppen

Här finns gruppens arbetsmaterial, riktlinjer och dokument om kompetensutveckling.

Arbetsgruppens medlemmar

Anna Alwerud Campus Helsingborgs bibliotek. Sammankallande

Kristina Holmin Verdozzi
Naturvetenskapliga fakulteten

Nicolette Karst Medicinska fakulteten

Kristina Nilsson HT-biblioteken

Bitte Holm Ekonomihögskolans bibliotek

Ann-Catrin Johansson Lunds tekniska högskola

Maria Ohlsson Universitetsbiblioteket

Maillista till gruppen
permarb_kompetens@listserver.lu.se

Arbetsgruppens uppdrag

Lärcenter Syd