Skip to main content
Lund University

Arbetsgruppen för kompetensutveckling: Om arbetsgruppen

Här finns gruppens arbetsmaterial, riktlinjer och dokument om kompetensutveckling.

Arbetsgruppens medlemmar

 

Cajsa Andersson Naturvetenskapliga fakulteten

Nicolette Karst Medicinska fakulteten

Bitte Holm Ekonomihögskolans bibliotek

Ann-Catrin Johansson Lunds tekniska högskola

Maria Ohlsson Universitetsbiblioteket

Sara Rondahl Campus Helsingborgs bibliotek

Johanna Tagesson HT-biblioteken

Maillista till gruppen
permarb_kompetens@listserver.lu.se

Arbetsgruppens uppdrag

Lärcenter Syd