Skip to main content
Lund University

Information literacy in higher education: After graduation

Inspirational resources for those of you who teaches within the Social Sciences Faculty at Lund University. How can an intentional use of information create and influence learning in your subject discipline?

Fria sökresurser

Våra studenter har behov av material utöver vetenskapliga artiklar och böcker. Offentliga dokument, rapporter från internationella organisationer, men även alternativa källor såsom bloggar och fria artikelsöktjänster. Open Access.

Vi måste förbereda studenterna för livet efter de akademiska studierna, var ska deras kunskapsinhämtning ske när de inte har tillgång till våra licensierade resurser?

Uppgifterna varierar, det kan exempelvis vara fråga om att:

 • Skriva paper / rapport

 • Förberedelser för ett seminarium

 • Underlag för muntlig presentation

 • Inom kursen samla material att gemensamt ta del av "bygga en litteraturlista"

 • Materialkrav i paper/hemtentamen (examinationsuppgift)

 • Seminarium tillsammans med studievägledningen - var jobbar ni sen och vad behöver ni kunna?

Kurser som integrerat momentet

 • STVA22 Att bygga demokrati (forts.kurs, statsvetenskap).
  Kontext: Inför seminarium/muntlig presentation. Materialkrav: Rapporter inom ämnet för presentationen.
   
 • STVA22 Hur Stater Styrs (forts.kurs, statsvetenskap).
  Kontext: Miniförberedelser inför föreläsning. Materialkrav: Ta reda på information (fakta/nyheter) kring föreläsningens tema och analysera ur utifrån teorier på kursen.
 • STVA22 Konflikt och samverkan (forts.kurs, statsvetenskap).
  Kontext: Inför seminarium. Materialkrav: Empirisk information kopplad till ett case för att komplettera den teoretiska delen.
 • FKVA22 Säkerhet, miljö... (forts.kurs, freds- och konfliktvetenskap).
  Kontext: Inför seminarium. Materialkrav: Rapporter inom ämnet för presentationen/till litteraturlista.
 • SOCK04och RÄSK02 (gäller studenter på sista terminen på kriminologiprogrammet)
  Kontext: ingår i en arbetsmarknadshalvdag, fokus på hur man kan hitta informationsresurser när man arbetar utanför Lunds universitet.

Relaterat material

Exempel på upplägg

 • Föreläsning (bibliotekarie + studievägledare/alumn)
  Livet efter akademin.
  Vilken kompetens efterfrågas av arbetsgivarna?
  Vad gör jag när jag inte har tillgång till alla våra licensierade databaserna - källor för information
  Open Access

 • Diskussion

Exempel på upplägg

 • Introduktion av uppgift (läraren)
  Förklara vad uppgiften går ut på samt informationssökningen är till hjälp för att lösa/förbereda uppgiften. Tid kommer vara avsatt för att arbeta med uppgiften på plats. Det brukar vara bra att även ta med denna information i själva uppgiftsbeskrivningen.
 • Informationssökning (bibl)
  Källkritik på webben
  Hur lokaliserar man sökresurer på webben? Guider, portaler m.m.
  Alternativ A - Var och hur söker man efter vetenskapliga publikationer utanför de licensierade databaserna?
  Alternativ B - Var och hur söker man rapporter, fakta, empiri på webben?
  Tid för självständig sökning med support av bibliotekarien "Sökverkstad"
 • Ev. handledning (läraren)
  Om det är fråga om en större skriftlig uppgift brukar det erbjudas handledning för att diskutera ämnesval. Det kan ha uppkommit frågor om avgränsningar och ämnesval under sökprocessen som bör diskuteras med någon med ämneskompetens.
 • Inlämning/Presentation/Seminarium/Examination (lärare)
 • Uppföljning (Lärare + Bibliotekarie)
  Tillsammans följa upp hur upplägget fungerat. Vad studenterna hade problem med och vad som gick bra.