Skip to main content
Lund University

Nätverk för generella kompetenser: HT-området i Lund

Om generella kompetenser i allmänhet och förutsättningar för att lyfta fram undervisning i generella kompetenser inom område HT i synnerhet

Inventering

 

I maj 2011 beslutade Grundutbildningsnämnden tillsätta en arbetsgrupp som ska inventera vilka insatser som görs inom området när det gäller generella kompetenser samt utarbeta ett förslag på hur dessa insatser kan samordnas. I arbetsgruppen ingår Mattias Persson, Louice Cardell Hepp (sammankallande), Jonna Engström, Jonas Josefsson och Cajsa Sjöberg.

Bakgrund

Vid HT-områdets pedagogiska inspirationskonferens i september 2010 hölls ett välbesökt rundabordssamtal om generella kompetenser. Ett nätverk bildades som arbetat vidare med bl a följande frågor:

  • Hur kan vi lyfta fram den undervisning i generella kompetenser som redan erbjuds inom ramen för våra utbildningar?
  • Hur kan kunskaper i generella färdigheter dokumenteras (portföljtanken)?
  • Hur kan vi säkerställa att alla studenter får med sig dessa färdigheter efter avslutad utbildning?

Konferensens textkompendium

Kontaktpersoner

Marita Ljunqvist, lektor, Kinesiska, Marita.Ljungqvist@ostas.lu.se

Lena Landgren, pedagogisk utvecklare, Biblioteksdirektionen, Lena.Landgren@lub.lu.se

Mattias Persson, arbetslivskoordinator, HT-området, Mattias.Persson@kansliHT.lu.se

Jonna Engström, vice ordförande, Humanistiska och Teologiska Studentkåren, vice@lhk.lu.se