Skip to main content
Lund University

Biblioteksguide för fysik- och astronomistudenter på grundnivå: Börja här

Snabba sätt att söka kvalitetsgranskad information, tips om hur du skriver vetenskapligt samt information om vad akademisk hederlighet är.

Elektroniska uppslagsverk: Naturvetenskap och Fysik

Handböcker

Språklexikon

Du kan ladda ner Svenska akademiens ordbok i din dator eller mobil.

NE.se finns både svensk och engelsk ordbok.

Många fler språklexikon finns i LUBSearch!

 

UR Access

UR access är en tjänst som drygt 25 svenska lärosäten samverkar om.
Tjänsten ger lärosätena tillgång till allt streamat material, radio- och TV-program, som Utbildningsradion tillhandahåller.

Källkritik

Viktiga saker att tänka på när du söker information på nätet:

  • Vem har gjort sidan? Går det att kontakta de ansvariga?
  • För vilket syfte är den gjord?
  • När gjordes den och när uppdaterades den senast?
  • Finns det andra källor som håller med? Som säger motsatsen

För både tryckt material och nätbaserat gäller att du alltid ska ange källan!

Länktips

Safir - Lunds universitets länksamling i olika ämnen