Skip to main content
Lund University

EXTF80: Home

Geografisk informationsteknik

Om denna guide

En guide för EXTF80 om informationssökning, källkritik och akademisk hederlighet

LUBsearch

http://www.lub.lu.se/fileadmin/images/ebsco_pics/lubsearch_logo.jpg

LUBsearch gives you access to all the electronic resources at the University


Fixa bibliotekskort

lovisa

 

Databaser

Nå alla databaser via A-Z listan

Databaser/resurser - geografi och kartografi

Källkritik & referenser

Föreläsning

Hitta uppsatser & x-jobb

LTHB Twitter