Swedish articlesScholarly Journals, Cited Articles and Working PapersBusiness & Management, Economics, Economic HistoryInformation SystemsLaw
Company-, Market- and Industry informationCountry informationStatistics and TradeLaw
Information systemsLaw
Academic HonestyBusiness and ManagementBusiness LawEconomic HistoryEconomicsInformation SystemsStatistics
This is the "Home" page of the "All Resources Guide within the field of the School of Economics and Management" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

All Resources Guide within the field of the School of Economics and Management   Tags: business, business law, company information, economic history, economics, information systems, management, statistics, trad  

This guide is aimed for students, scholars and teachers at the School of Economics and Management to find useful electronic resources. For resources by subject, choose among Other guides
Last Updated: Oct 29, 2014 URL: http://libguides.lub.lu.se/ehl Print Guide RSS UpdatesEmail Alerts

Home Print Page
  Search: 
 
 

Biblioteksenkät 2014/Library Survey 2014

Till alla studenter och anställda vid Lunds universitet/ To all students and staff at Lund University

Biblioteken lyssnar på sina användare!/ The libraries listen to the users!

Biblioteksenkät 2014

Vid Lunds universitet finns ett rikt utbud av bibliotek: Universitetsbibliotek och fakultetsbibliotek, totalt 26 enheter i tre städer, och dessutom omfattande resurser och service på nätet. Nu vill vi som arbetar på biblioteken veta vad du anser om vår service.

Vi ber därför studenter på alla nivåer, lärare, forskare och övriga anställda, att besvara denna enkät. Frågorna avser det bibliotek du använder oftast. De handlar om tillgången till information, bibliotekens studiemiljöer, personalens bemötande och den undervisning som biblioteken erbjuder. Det finns också frågor om vilken nytta du som användare har av bibliotekens service, och du har möjlighet att lämna kommentarer.

Svaren kommer att ha stor betydelse för hur vi utvecklar vår service framöver. Vi behöver många svar, från alla användare, inom alla delar av universitetet. Berätta för oss, vi lovar att lyssna!

Som belöning, utöver möjligheten att påverka biblioteksservicen, kan du om du vill delta i en utlottning av ett antal presentkort hos Bokus, universitetets upphandlade bokleverantör.

Det tar 10 – 15 minuter att besvara enkäten. Den är öppen från den 14 oktober till den 14 november. Svaren kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt.

Ge oss tio minuter av din tid, och vi ger dig bättre bibliotek!
Tack för din medverkan!

Vänliga hälsningar

Jette Guldborg Petersen, Universitetsbibliotekarie

Länk till enkäten (svenska)

Länk till blogg med mer information
Kontakt, frågor, kommentarer: librarysurvey2014@ub.lu.se

**********************************************************************************

Library Survey 2014

Lund University has many libraries: The University Library and faculty libraries, in all 26 units in three cities, and on top of that a wide range of electronic resources and services on the web. Now we would very much like to know what you think of the services we provide.

We ask you, students at all levels, teachers, researchers and other staff members, to please respond to this survey. The questions apply to the library that you use most often. They concern access to information, the library environment, the library staff and the information literacy training. There are also questions about the library services in general, and you are welcome to give comments.

Your answers matter! What our users say will be of great importance in shaping our future library services. We need many answers, from many users, from all parts of the university. Tell us what you think, we promise to listen!

As a reward, apart from the chance to influence library service development, you can participate in a price draw for book vouchers at Bokus, the preferred book vendor of Lund University.

The survey will take 10 – 15 minutes to complete, and it will be open from October 14 to November 14. The responses will be separated from the respondents, and your privacy as respondent will be ensured.

Give us 10 minutes of your time and we will give you better library services! Thank you for your participation!

Kind Regards

Jette Guldborg Petersen, University Librarian 

Link to the survey (English)

Link to blog with more information
Contact, questions, comments: librarysurvey2014@ub.lu.se 

 

Welcome to the School of Economics and Management Library's resource guide

 

The Holger Crafoord Center

 

Search directly in LUBsearch


LUBsearch, Databases, E-Journals and books

FAQ LUBsearch

 

Feed Back

Was this information helpful?

How useful is this page?
(1 = Not Useful, 5 = Very Useful!)

Additional comments:


Your Email:


Librarian

Profile Image
Bitte Holm
Contact Info
046- 222 33 85
Send Email

Book a Librarian

Don't find the information you need?

Description

Loading  Loading...

Tip