Projektets filmer
This is the "Om öppna lärresurser" page of the "OER -- en resurs för lärande" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

OER -- en resurs för lärande  

Sök öppna lärresurser,läs mer om lärresurser och upphovsrätt.
Last Updated: Feb 22, 2015 URL: http://libguides.lub.lu.se/oer Print Guide RSS UpdatesEmail Alerts

Om öppna lärresurser Print Page
  Search: 
 

Resurser, projekt, nätverk

 

test cc

 

Öppna digitala lärresurser

Öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) är resurser som finns tillgängliga på Internet och som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Det finns tre olika typer av öppna digitala lärresurser:

  • Läromedel, kompletta kurser, kurslitteratur. Det kan vara allt från en inspelad föreläsning eller en powerpoint-presentation till en avancerad simulering, ett interaktivt quizz eller en e-bok eller e-tidskrift.
  • Verktyg för att utveckla, använda, återanvända eller sprida innehållet, t ex en portal (Merlot, TED)
  • Upphovsrättslicenser som gör det möjligt att publicerar öppet material (Creative Commons) och standarder och riktlinjer för utformning.

Vad är öppna lärresurser?

 

En presentation om OER av Alastair Creelman

OERSverige

OERSverige

OERSverige

 

OER

Rapporter

Description

Loading  Loading...

Tip