Skip to main content
Lund University

Evidensbaserad medicin: Quiz

En introduktion till evidensbaserad medicin (EBM)

Testa dina kunskaper!

Quiz EBM testa dina kunskaper