Skip to main content
Lund University

Stöd för forskare på Medicinska fakulteten (LU): Evidensbaserad medicin - en guide

EVIDENSBASERAD MEDICIN - EN GUIDE

Medicinska fakultetens bibliotek står bakom en guide om EBM - metod och arbetssätt.