Skip to main content
Lund University

Byte av lånekort: Allmänt

Byte av lånekort

Denna guide är avsedd för de som redan har ett lånekort hos biblioteken vid Lunds unversitet. Är du ny hos oss så skapa ett nytt lånekonto.

Biblioteken vid LU byter ut alla befintliga lånekort mot, i första hand, användarens LU-kort. De som inte kan få ett LU-kort kommer i stället att få ett nytt bibliotekskort.

Detta påverkar alla som använder bibliotekets tjänster. I många fall kan LU-kortet överföras automatiskt till låntagarregistret och då blir påverkan minimal, du kan helt enkelt bara börja använda ditt LU-kort som ett bibliotekskort. I en del fall krävs det att du besöker ett av våra bibliotek och matchar ditt LU-kort med ditt låntagarkonto innan du kan fortsätta låna.

Bytet innebär också ett teknikskifte där de nya korten är av RFID-typ. Därför kommer alla kort bytas ut då våra nya kortläsare inte kan läsa den äldre typen av kort. 

Läs vidare under flikarna ovan för specifik information om just ditt lånekort. Löser inte denna gude dina problem eller om du har andra frågor så kontakta gärna ditt bibliotek.