Skip to main content
Lund University

Chemistry and Chemical Engineering - Course guides: KETA05 Introduktion till kemiteknik

Kemicentrums bibliotek

länk tillbaka till biblioteket

Kurslitteratur

Hitta litteratur

Uppslagsverk och handböcker

Centrala uppslagsverk i kemi!

Kemiföretag, organisationer och myndigheter

Källhänvisningar enligt Harvardsystemet

Söktips - Trunkering

Trunkering innebär att man ersätter slutet av ett ord med ett tecken.  I vissa databaser kan man även ersätta tecken i början av ett ord. Det kan variera från databas till databas vilka tecken man använder, men * är vanligast . Läs hjälptexterna om du är osäker eller * inte fungerar.

Exempel trunkering:

Skriver du atom* får du träff på atom, atomer, atomenergi, atomfysik, etc.

Söktips - Frassökning

Att söka efter en fras innebär att du vill ha vissa specifika ord i en viss specifik ordning. I databaser brukar man markera fraser med " före och efter frasen.

Exempel:

"låga stråldoser" ger träffar på just detta begrepp, men inte på orden var för sig eller i andra sammanhang.

"Karl Marx" ger träffar på hela namnet när det står i denna ordning, men inte på bröderna Marx eller andra personer som heter Karl.