Skip to main content
Lund University

Chemistry and Chemical Engineering - Course guides: KEMA03 Biokemi grundkurs

Kemicentrums bibliotek

länk tillbaka till biblioteket

Kursansvarig

Ingemar André 046-222 4470

Ingemar.Andre@biochemistry.lu.se

Kontakt biblioteket

Annika Hellbring, 046-222 8339

annika.hellbring@kc.lu.se

Nätverksresurser och databaser

Alternativa föreläsningar och guider på nätet

Litteratur