Skip to main content
Lund University

Test 2 GEOB04 Sedimentologi - Föreläsningsanteckningar: Föreläsningsanteckningar

Föreläsare: Helena Alexanderson

Helena Alexanderson (kursansvarig)

E-post: helena.alexanderson@geol.lu.se

Föreläsare: Mikael Calner