Skip to main content
Lund University

Forskningsetik - LU 2015: Arbetspaket

Deltagarpresentation

Under fliken "Arbetspaket" hittar du fördjupningsmaterial inför deltagarpresentationerna. Gruppindelning sker vid kursstart. Då delas även instruktioner ut.

_