Skip to main content
Lund University

Forskningsetik - LU 2015: Fredag

Dagens moment

Deltagarpresentation

Gruppvis presentation av en forskningsetisk problematik.


Lösa trådar och sammanfattning (avslutas senast 12:30*)

Sammanfattning av kursveckan, inklusive kompletterande information om sådant som som kommit upp under kursveckan.

Kursutvärdering.


* Under fredag eftermiddag har tid avsatts till färdigställandet av den skriftliga inlämningsuppgiften. Ni väljer själva hur tiden ska användas. Inlämningsuppgiften ska ha inkommit till läraren senast en vecka efter att kursveckan är slut. 

Inlämningsuppgift, instruktioner

Vad händer sedan?

När du har blivit godkänd på samtliga examinationsmoment, meddelar läraren den centrala administrationen som registrerar detta i Ladok. För frågor rörande kursintyg och registrering i Ladok, vänligen vänd dig till Emelie Josephsson (emelie.josephsson@med.lu.se)

Om du inte blivit godkänd på samtliga kursmoment, eller är i behov av komplettering, vänligen hör av dig till läraren efter det att kursveckan är slut.