Skip to main content
Lund University

Forskningsetik - LU 2015: Torsdag

Dagens moment

Vetenskaplig oredlighet

Hur bör man vara som forskare: ideal och verklighet

Forskningsfusk: gränser och problem

Publikationsetik


Tredje uppgiften

Vilken skyldighet har man att föra ut sin forskning, el. sin kunskap, till samhället?


Förberedelser inför fredagens deltagarpresentation

Tid avsätts för förberedelser inför fredagens deltagarpresentation. Om man planerar att använda en ppt-fil bör denna skickas med e-post till läraren senast fredag morgon 8:00.

Förberedelser

Inför denna dag förväntas du ha läst följande:

"Hedersförfattarskap" förekommer i varannan medicinsk avhandling

Föreläsningsmaterial

Här läggs föreläsningsbilder etc. upp under kursens gång.