Skip to main content
Lund University

Forskningsetik - LU 2015: Onsdag

Dagens moment

Etikprövningsövning

Gruppvis granskning av verkliga etikprövningsansökningar. Tid avsätts för inläsning av ansökningar, gruppdiskussion samt sammanfattning i helgrupp.


Förberedelser inför fredagens deltagarpresentation

Ett kortare första (av två) förberedelsepass inför fredagens deltagarpresentation.

Förberedelser

Inför denna dag förväntas du ha läst följande:

1. Den etikprövningsansökning din grupp har tilldelats (dessa delas ut i samband med kursstart).

2. Vägledning till ansökan

2. Vägledning till forskningspersonsinformation

Notera att du genom att klicka på länkarna påbörjar nedladdning av filerna.

Föreläsningsmaterial

Här läggs föreläsningsbilder etc. upp under kursens gång.