Skip to main content
Lund University

Forskningsetik - LU 2015: Tisdag

Dagens moment

Frivillighet och påverkan 

Hur kan frivilligheten hotas?

Vilka etiska aspekter finns det på ekonomisk ersättning till forskningspersoner?


Forskning på beslutsoförmögna - regler och problem

Hur ska man tänka när forskningspersonen inte själv är kapabel att ta ställning till sin forskningsmedverkan? I samband med detta moment diskuteras en debattartikel.


Skaderisk – vad är det?

Inom forskningsetiken talas det ofta om risk för skada, men hur ska man förstå detta? 

Under vilka omständigheter (om några) är det försvarbart att forska på djur?


Integritet 

Vad innebär det att kränka någons integritet?

Vad räknas som "känsliga personuppgifter"?

Hur reglerar samhället hanteringen av känsliga personuppgifter och biologiskt material?

Förberedelser

Inför denna dag förväntas du ha läst följande:

1. Etikprövningsnämnderna diskriminerar de svårast sjuka (kräver PDF-läsare)

2. Etikprövningsnämnden bör ta över beslutsansvaret från de anhöriga (kräver PDF-läsare)

Föreläsningsmaterial

Här läggs föreläsningsbilder etc. upp under kursens gång.